Een voorbeeld van het werk van Jacob Kanbier

Het oeuvre is onderweg

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze pagina.

Wel kan u alvast een blik werpen op onderstaande video's voor een impressie.